Is a HomePage: bool(false)
Current page-id: 416
Home page-id: 641

Should be HomePage: bool(false)

Current LangCode: nl

is a MiniSite: bool(false)

Should Load Subnav: bool(true)

Has Sidebar: bool(false)

Should Load Sidebar: bool(false)

Has bottomMenu: bool(false)


Op zoek naar inspiratie?
Smullen maar!

Qua AI-maatwerk kan dit tellen

Een dozijn docenten van Arteveldehogeschool zijn in blijde verwachting. Want voor hen staat Schrijfdokter Wim, met wie ze vandaag ChatGPT naar hun hand leren zetten. Hun concrete vragen: “Wat kan deze AI-tool en wat niet? Hoe gebruik je ‘m en hoe niet?”

casestudy-arteveldehogeschool

serge cornelusWe interviewen Serge Cornelus, docent (bachelors Communicatie & Journalistiek) en ombudsman aan Arteveldehogeschool. Hij nam het initiatief voor deze workshop, samen met Tommy Opgenhaffen, coördinator onderwijsontwikkeling en digitaal leren.

Hoe kijkt Arteveldehogeschool tegen ChatGPT aan?

Serge: “Met een open blik. Want wij willen generatieve artificiële intelligentie (AI) op een doordachte en transparante wijze inzetten, maar wel binnen een duidelijk kader. En dat mag je gerust breed zien. Zo denk ik aan docenten, die nieuwe leermiddelen of individuele feedback en leerkansen op maat genereren. Of aan onze onderzoekers die ChatGPT helpt bij het brainstormen, het opstellen van een projectplan, of het visualiseren van onderzoeksresultaten – om maar een paar voorbeelden te noemen.”

En wat hebben studenten aan AI?

Serge: “Uiteraard varen zij ook wel bij AI. Zetten zij het in om de leerstof te verwerken, of om hun brein op de stand ‘open’ te zetten wanneer zij een opdracht aanvatten? Dan is dat een win-win. Toch zolang ze dat maar bewust, verantwoord en kritisch doen. Hierbij speelt de sturing door de hogeschoolmedewerkers de sleutelrol.”

Daarom gingen jullie zelf eerst een dag aan de slag met ChatGPT?

Serge: “Inderdaad: de docenten van drie opleidingen scharen zich in september 2023 rond de tafel: Communicatie, Journalistiek, en Grafische en Digitale Media. Het is een hete nazomerdag, dus trekken we naar een ICT-lokaal. Daar deelt de Schrijfdokter®, via Teams, de live ChatGPT-gesprekken op de laptop van iedere deelnemer.”

Wim, de Schrijfdokter, komt even tussen: “Best een uitdaging hoor! Het mooie eraan is dat de trainees een bepaalde prompt (een opdracht of vraag aan ChatGPT) ook meteen eens zelf kunnen uitproberen. Het moeilijke is dan weer om iedereen bij de les te houden.”

Het is dus een échte workshop?

Serge: “Wel, wat me verrast, is dat Wim nauwelijks slides of ‘voorgekauwde kost’ gebruikt. Nee, hij duikt meteen met de cursisten in ChatGPT: met concrete vragen en met hún input. Op zo’n manier de verschillende aandachtspunten behandelen? Dat is verfrissend – en qua maatwerk kan het tellen."

Serge (grinnikt): “Ik moet denken aan een van de vragen die jij me hebt bezorgd: ‘Met welk dier zou je onze Schrijfdokter vergelijken, en waarom?’ Voor de grap voer ik Wims profiel aan ChatGPT. En dat vergelijkt hem met een arend: scherpe blik, overzicht vanuit grote hoogte en het vermogen om snel en nauwkeurig te handelen. En weet je wat? Dat klopt: Wim behoudt het overzicht én houdt ons allemaal de hele tijd netjes in de gaten. 1-0 voor ChatGPT – en voor Wim.”

Hoe gaan jullie met de opgedane kennis aan de slag?

Serge: “Zoals het past voor docenten van Arteveldehogeschool. Want zij kopt boven haar recentste toekomstplan: ‘De makers van de wereld van morgen’. Ja, we leggen de lat van nature al hoog. Maar duwen externe omstandigheden, zoals de exponentiële groei van AI-tools, ze nog een tandje hoger? Dan springen wij mee.”

“De docenten kwamen met een heel uiteenlopende voorkennis van ChatGPT naar de workshop. Toch was er iets wat hen verbond: iedereen ‘deed maar wat’. Dat bedoel ik niet negatief, want ik hoor daar ook bij. Nee, iedereen probeerde op eigen houtje het beste uit ChatGPT te krijgen. Nu doen we dat kwalitatiever, doelgerichter en efficiënter. We pakken onze prompting nu op de juiste manier aan: ChatGPT primen, bijsturen, zichzelf laten controleren, enzovoort. Daarnaast proefden we ook van de ChatGPT Plugins zoals om mind maps mee te maken.”

En die kennis moet nu doorsijpelen naar jullie studenten?

Serge: “Je neemt me de woorden uit de mond. Het is nu aan ons om AI een plaats te geven in het curriculum en het beoordelingskader. Een belangrijk nieuw leerdoel wordt het kritische, slimme en correcte gebruik van AI-tools. En een relevant beoordelingscriterium wordt het transparant rapporteren over het gebruik ervan. Verder hoop ik dat de vaardigheden ook doorsijpelen naar onderzoekers en andere medewerkers.”

Famous last words?

“Een bank vooruit en een kus van de juf voor Wim. Ik kijk hiervoor dan even naar Liesbet of Sylvie, die ook beiden enthousiast naar huis keerden.”

(nvdr: hieronder vindt u nog een spontane mail van een andere docent die deelnam.)

logo arteveldehogeschool

Naschrift

Deze spontane reactie van een docent viel in de mail van Schrijfdokter® Wim:

“Nog eens heel erg bedankt voor de uiterst boeiende masterclass én om mijn geest helemaal open te zetten voor AI.

Ik ben het afgelopen weekend al aan de slag gegaan met ChatGPT om mijn introductieles voor twee vakken vorm te geven. En dat heeft erg boeiende resultaten opgeleverd waar ik op mijn eentje nooit was op gekomen. Die lessen hebben nu al vorm gekregen – veel sneller dan ik had verwacht. Ondertussen heb ik zelfs al enkele leuke beelden uit Leonardo gekregen. :-)

Vóór vrijdag was AI speelgoed, nu is het echt een tool geworden die ik waarschijnlijk bijna dagelijks zal gebruiken.
Dat is niet zozeer te danken aan ChatGPT zelf, maar aan de geweldige manier waarop jij ons hebt getoond om die AI te gebruiken.